Zasady dostania się na staż

Świeżo upieczeni absolwenci szkół wyższych zazwyczaj mają nadzieję, że uzyskany dyplom pozwoli im zrobić karierę w wymarzonym zawodzie. Często jednak rzeczywistość weryfikuje plany i okazuje się, że w ubieganiu się o upragnione stanowisko liczy się głównie doświadczenie. Najlepszym rozwiązaniem jest wówczas napisanie podania o staż i złożenie go w firmie, której profil działalności pokrywa się z naszym wykształceniem.

Staż zawodowy to również forma nauki, o czym niestety zapomina wiele osób. Najczęściej odbywa się on bez nawiązania stosunku pracy – możemy mieć do czynienia ze stażem płatnym lub bezpłatnym. Poza praktykami w bankach coraz popularniejsze są także staże w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej oraz w zakładach fryzjerskich.

Staże z urzędów pracy przysługują już nie tylko osobom bezrobotnym do ukończenia dwudziestego piątego lub dwudziestego siódmego roku życia. Na odbycie stażu zawodowego może się zdecydować praktycznie każdy, kto posiada dyplom wyższej uczelni. Takie staże zazwyczaj są w całości finansowane przez urzędy pracy i mogą trwać od trzech do nawet dwunastu miesięcy.

Przed złożeniem dokumentów na praktyki warto poznać warunki ubiegania się o staż. O taki staż mogą starać się nie tylko osoby po studiach, ale również i studenci (ale tylko ci, którzy studiują w trybie zaocznym lub wieczorowym). Studia dzienne natomiast nie dają możliwości ubiegania się o przyjęcie na staż. Start zawodowy młodym ludziom może ponadto ułatwić odbycie tak zwanego stażu absolwenckiego.

Ponadto na staż mogą zostać skierowane osoby długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zawodowego, a także osoby, które samotnie wychowują przynajmniej jedno dziecko (do osiemnastego roku życia).

Jeśli pracodawca zdecyduje się przyjąć cię na staż zawodowy, wówczas do załatwienia pozostaną jedynie kwestie formalne. Każdemu stażyście najczęściej przydziela się opiekuna stażu, który uczy go zawodu. Do zadań stażysty należy między innymi składanie listy obecności w urzędzie pracy.

Jeżeli staż nie będzie przebiegał zgodnie z ustalonym programem, wówczas masz prawo do rezygnacji ze stażu. Trzeba jednak liczyć się, że w takim wypadku możemy zostać pozbawieni statusu osoby bezrobotnej nawet na około sto dwadzieścia dni. W niektórych sytuacjach ponadto trzeba zwrócić koszty badania lekarskiego.